Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

Warunki udzielenia bezpłatnej pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą, Rząd RP podjął działania legislacyjne mając na celu zapewnienie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Zaowocowały one specustawą z 12 marca 2022 roku, która reguluje komu należna jest bezpłatna pomoc.

 

Wyżej wymieniona specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych obywatelom Ukrainy którzy przekroczyli granicę Polski od 24 lutego 2022 (uzyskując status uchodźcy) i nie przekraczali granicy naszego państwa ponownie (ponieważ skutkuje to utratą statusu uchodźcy), na takich zasadach jak Polakom. To znaczy bezpłatnie w ramach umów z NFZ, jak również do refundacji leków zgodnie z listą leków refundowanych przez NFZ.

Osoby które nie spełniają powyższych warunków, tj. przekroczyły granicę przed 24 lutego 2022, bądź przekroczyły granicę naszego państwa ponownie już po uzyskaniu statusu uchodźcy, mogą korzystać z bezpłatnych usług medycznych tylko jeżeli posiadają ubezpieczenie społecznie zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP.

Pozostałe osoby, które nie posiadają statusu uchodźcy, ani ubezpieczenia społecznego mogą korzystać z pomocy medycznej odpłatnie.