Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

Poradnie w ramach umowy NFZ

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Żegocinie

Lek. med. Danuta Kwinta- specjalista medycyny rodzinnej, specjalista pediatrii

Lek. med. Gabriel Kwinta- specjalista medycyny rodzinnej, internista

Lek. med. Beata Myśków- Skoczek- specjalista chorób wewnętrznych



Poradnia położniczo-ginekologiczna

Lek. Med. Iwona Skwarczyńska-Chrobak- specjalista położnictwa i ginekologii

Lek. med. Tadeusz Leśniak- specjalista położnictwa i ginekologii



Gabinet pielęgniarki i położnej poz

mgr Małgorzata Kępa- magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, specjalista opieki paliatywnej, pielęgniarka rodzinna

Bernadetta Waligóra- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Bożena Krzyżak- spec. piel. ginekologicznego



Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

piel.lic. Agata Bulanda- licencjat pielęgniarstwa, spec. piel. internistycznego, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania



Gabinet diagnostyczno-zabiegowy i punkt szczepień

Pobieranie materiałów do badań w środy i piątki od 8.00-10.00



Dział fizjoterapii

mgr Kinga Szymbara- fizjoterapeuta

tech. Anastazja Błoniarz- fizjoterapeuta